Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Odborná sekce

Servisní činnost v době karanténních opatření

31.03.2020, 20:08

Vážení obchodní partneři, i v době kdy jsme všichni konfrontováni s dopady Covid-19, děláme maximum pro zajištění veškerých závazků vyplývajících ze servisních smluv. Přijali jsme proto řadu konkrétních opatření o kterých Vás informujeme.

 

Společnost 3S.cz, s.r.o. v rámci analýzy hrozeb spojených s aktuálním šířením viru Covid-19 zavedla následující opatření pro zajištění funkčnosti servisu zákaznických zařízení.

Na úrovni lidských zdrojů jsou to následující opatření:

  •  Poučení zaměstnanců o způsobech chování a opatřeních snižujících pravděpodobnost nákazy.
  • Geografická izolace lokací zaměstnanců v Praze, Brně a Bratislavě
  • Zajišťování možností vzdáleného přístupu a mobilních připojení pro realizaci vzdálených servisních zásahů

 

Na úrovni dostupnosti technických prostředků (náhradních dílů) pro realizaci servisu:

  • V současnosti je dostupnost všech náhradních dílů zajištěna na úrovni distribuce z centrálních skladů v Holandsku, Rakousku a Německu
  • Dostupnost části náhradních dílů, je pak navíc také zajištěna pomocí operativních skladů společnosti 3S.cz, s.r.o. dislokovaných v Brně a Bratislavě

 

Na úrovni monitoringu jsme posílili infrastrukturu technologií vzdáleného dohledu:

  • Storage Analytics je produkt vyvíjený společností 3S.cz určený k monitoringu a hloubkové analýze diskových systémů Hitachi. Jeho webové rozhraní jsme zmigrovali na páteřní připojení a posílili výpočetní výkon analytického engine.
  • Vyvinuli jsme nástroje pro Monitoring Objektových úložišť - Object Storage Analysis (OSA). OSA řešení je založeno na real-time analýze Access Logů Objektocých úložišť. Umožňuje v sekundovém rozlišení analyzovat příčinné souvislosti chování klientů Objektového úložiště.

 

Mějte se všichni i v této nelehké době hezky, přeji Vám všem hlavně pevné zdraví, optimismus a víru v lepší zítřky.

Tým společnosti 3S.cz