Zavřít
Vstoupit Následujte nás

3S.cz

Storage slovník

 • Arbitrated loop - v kontextu FibreChannel technologie jde o popis topologie ve smyčce
 • Backup window - míněno čas potřebný k provedení záloh. Při narůstajících objemech dat se jedná o kritický parametr a je základním parametrem pro řešení architektury zálohování
 • BakBone - výrobce enterprise zálohovacího SW NetVault, nyní Quest-Dell
 • BCM – Business Continuity Management - BCM je manažerská disciplína, která se zaměřuje na identifikaci potencionálních dopadů, jež organizaci hrozí po havárii. Vytváří rámec pro zajištění určité míry odolnosti a schopnosti reagovat na neočekávané události
 • Buffer-Buffer Credits - termín týkající se vyrovnávacích pamětí zařízení pracujících na FC technologii. Velmi podstatný parametr pro realizace optických spojení FC technologií na větší vzdálenosti
 • Cache Partitioning - metoda segmentování vyrovnávací paměti diskového pole, která umožňuje ladit parametry cache na míru aplikacím tak, aby byl dosažen maximální výkon
 • D2D2T - zálohovací schema se nazývá Disk-To-Disk-To-Tape (D2D2T)
 • D2T - zálohovací schema Disc-to-tape, kdy zálohovací SW migruje data ze zdroje na zařízení páskové povahy
 • DAS – Direct Attached Storage - (úložiště připojené přímo k serverům) – jednotlivá storage zařízení jsou připojena přímo serverům, přičemž disky mohou být interní nebo umístěny v externím diskovém poli
 • DLM – Data Lifecycle Management - politiky, procesy a nástroje umožňující definovat cenu informace a následně ji migrovat na úložiště s odpovídající rychlostí, ale také cenou za GB uložené informace. Cesta k dosažení cenově efektivního řešení archivu
 • DRP – Disaster Recovery Planning - Procesy obnovy chodu kritických IT služeb po přírodní pohromě, katastrofě či velké havárii v infrastruktuře
 • E_port - Expansion port v technologii Fibre Channel
 • Ethernet - nejběžnější protokol pro komunikaci mezi počítači (LAN – Local Area Network, MAN – Metropolitan Area NetWork, WAN – Wide Area Network)
 • F_port - port pro topologii point to point v sítích FibreChannel
 • Fibre Channel - vysoce výkonné propojení serverů a storage systémů (FC SAN – Storage Area Network) aktuálně pracující na přenosových rychlostech 8 Gbit/s
 • HITACHI DATA SYSTEMS - divize společnosti HITACHI produkující Enterprise systémy diskových polí
 • HSM – Hierarchical Storage Management - správa automatického přesouvání dat mezi rychlejším (dražším) a pomalejším (levnějším) médiem
 • ILM – Information Lifecycle Management - viz DLM
 • Incremental Backup - metoda zálohování, kdy jsou zálohovány pouze objekty, které byly od poslední zálohy modifikovány
 • iSCSI – SCSI přes IP - méně nákladná alternativa propojení serverů a storage systémů (IP SAN) vyvinutá jako alternativa k FibreChannel s jistými omezeními
 • Klon - fyzická kopie diskového systému pořízená např. prostředky controlleru diskového pole
 • LAN – Local Area Network (místní síť) - propojení mezi servery a uživateli nebo stolními počítači
 • LAN Free backup - technologie zálohování, kdy data vůči zálohovacímu zařízení migrují přes dedikovanou síť (SAN) a nezatěžují tak firemní LAN infrastrukturu
 • Logical Unit Number (LUN) - SCSI identifikátor logického disku
 • LTO – Linear Tape Open - technologie a formát zálohovacích mechanik. V současnosti má 4 generace, nejvyšší ukládá 800/1600GB na jedno médium
 • NAS – Network-attached storage (úložiště připojené k síti) - jednoduché prostředky poskytující sdílené úložiště
 • NVMe a NVMeOF technologie ve světě diskových úložišť - Hitachi Vantara VSP 5000 - NVMe Flash Arrays slibují nebývalou úroveň výkonu díky vyššímu počtu příkazů, hloubce fronty a konektivitě PCIe. Většina NVMe Arrays se chlubí statistikami téměř jednoho milionu IOPS a latencí v nízkých stovkách mikrosekund. Nové systémy HITACHI VSP 5000 však jdou výrazně dále - poskytují 21 milionů IOPs a latenci 70 mikrosekund! Tím se stalo toto diskové pole nejrychlejším storage systémem současnosti
 • Pásková knihovna - úložné zařízení složené z páskových mechanik, jež provádějí čtení a zápis dat na magnetickou pásku
 • PF 2014 - Krásné prožití svátků a pozitivní vstup do nového roku.
 • RAID 0 – “striping” - data jsou stripována přes nejméně 2 disky, aby se zvýšil výkon. Není zde redundance a ztráta pouze jednoho disku způsobuje ztrátu všech dat
 • RAID 1 – “mirroring” - zrcadlení, stejná data jsou současně zapsána na dva disky. Pokud selže jeden disk, data jsou stále k dispozici na druhém disku
 • RAID 3 a RAID 4 - bloky dat jsou zapsány na skupinu disků, z nichž jeden slouží pro zápis parity. Pokud selže některý z disků, mohou být data zrekonstruována z přeživších disků
 • RAID 5 - podobný RAIDu 3/4, kromě faktu, že parita je distribuována mezi všechny disky
 • RAID 6 - rozšíření principu parity RAID 5 o další paritní stream. Systém RAID 6 je odolný proti výpadku dvou disků v jeden okamžik a v dnešní době je téměř nezbytností pro kapacitní úložiště se SATA disky
 • Rebuild - znovuobnovení ochrany paritou na diskovém poli po výpadku disku. Probíhá tak, že diskový systém použije rezervní disky (HotSpare) a zrekonstruuje obsah vypadlého disku
 • SAN – Storage Area Network - síť dedikovaná pro storage zařízení, obvykle na technologii FibreChannel
 • SAS - protokol, sériová podoba technologie SCSI
 • ShoeShining - efekt, který nastává u zálohovacích mechanik, pokud infrastruktura není schopná dodat mechanice minimální datový tok. Jde o opakování procesu vyprázdnění cache, zastavení mechaniky, čekání na data, start mechaniky, vyprázdnění cache a stále dokola. Efekt, který velmi negativně ovlivňuje životnost mechanik a přenosové rychlosti
 • Snapshot - obraz diskového systému pořízený v určitém čase, pořizování za účelem pořízení konzistentní kopie dat pro návazné zálohy, testy, nebo případnou okamžitou obnovu provozu aplikace nad historickými daty
 • Thin provisioning - umožňuje uživatelům přidělovat virtuální paměťové disky podle předpokládaných budoucích požadavků na kapacitu – a to aniž by diskové pole mělo tuto kapacitu dostupnou na fyzických discích. Nové disky se instalují v okamžiku vyčerpání fyzicky dostupné kapacity
 • TrueCopy - v terminologii HITACHI jde o proces synchronních či asynchronních replikací mezi dvěma diskovými poli
 • Virtualizace - virtualizace vytváří rozhraní (vrstvu) mezi fyzickými zařízeními a jejich logickou reprezentací a tím odstiňuje odlišnosti různých fyzických zařízení. Vyskytuje se i v oblasti enterprise diskových polí, ale ještě častěji je termín virtualizace vnímán jako vrstva umožňující na jednom fyzickém serveru spouštět více virtuálních
 • VMware - SW produkt pro virtualizaci serverů, desktopů, atd…
 • VTL – Virtual Tape Library - v kontextu zálohovacího SW znamená emulaci tape mechanik, médií, slotů prostřednictvím zálohovacího SW na diskovém úložišti. Mimořádně vhodné pro řešení náročných zálohovacích úloh jako velké množství malých souborů
 • VTL – Virtual Tape Library - v jiném kontextu znamená appliance diskové povahy, která se vůči okolí prezentuje jako pásková knihovna s robotikou, médii, sloty a může nahradit skutečnou páskovou knihovnu aniž by to pro stávající implementaci zálohovacího SW znamenalo rozdíl